Wyjazd do teatru Polonia w Warszawie
Przegląd Teatrzyków Językowych


Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania - tutaj
Modernizacja sali widowiskowej25.06.2018r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miasto Łęczyca a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Umowa dotyczy dofinansowania zadań w ramach Programu "Infrastruktura domów kultury" i związana jest z pracami modernizacyjnymi Domu Kultury.

157 000,00 zł – tyle wynosi kwota dotacji.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Beneficjent: Gmina Miasto Łęczyca
Nazwa projektu: „Modernizacja I piętra budynku Domu Kultury w Łęczycy wraz z kompleksową aranżacją i wyposażeniem Sali wielofunkcyjnej”Całkowita wartość projektu: 314.000,00 zł.
Kwota dofinansowania: 157.000,00 zł.
Kwota wkładu własnego: 157.000,00 zł.
MIKROFON DLA KAŻDEGO

Informujemy, że Otwarty Przegląd Wokalny "Mikrofon dla każdego" odbędzie się 8 lutego 2019. Szczegółowe informacje i regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania tutaj.

Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół

Informujemy, że z powodu opóźniającego się remontu sali widowiskowej oraz sygnałów o niedotarciu do szkół informacji o pierwotnym terminie imprezy Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół odbędą się 27 marca 2019 w Domu Kultury w Łęczycy. Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania - tutaj;

Zapraszamy dzieci na zajęcia taneczneNowe zajęcia HIP-HOP!!!

Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia taneczne HIP-HOP z nowym instruktorem. W sobotę 1 grudnia odbędą się pierwsze zajęcia dla poszczególnych grup wiekowych. Serdecznie zapraszamy naszych starych uczestników, a także nowych adeptów tańca HIP - HOP.

Nabór do sekcji brydżystów

Muzycy poszukiwani


Bębniarza już mamy... ;-)Podręczne linki

Info o imprezach:

Pozostałe imprezy , cykliczne i okolicznościowe znajdziecie w dziale "Imprezy".

Więcej informacji »


Zajęcia stałe:

Informacje o stałych zajęciach znajdziecie w dziale "Zajęcia stałe".

Więcej informacji »